HilawИсполнитель: Blah
Альбом: Miscellaneous
Время: 04:03
Направление: Духовная

Оригинал: Переведено с английского на русский:
Sa sampung sinabi mo
Ilan nga ba'ng totoo
Talaga bang tapat kayo
O baka maging lamat kayo
Sa buhay ko, oohh..
Ang sabi n'yo noon
Ay magkaibigan tayo
Ngunit bakit ngayon?
Ay sinisira n'yo ang bukas ko
Oohh, bakit gano'on (2x)
Bakit 'di ninyo sabihin
Ang pinuputok ng butse n'yo
Bakit kailangan pa kaming pagtaguan
Wala ba kayong b-nat-bat
Maraming nababalitaan
Na 'di alam ang totoo
Maraming nalalaman
May mga pag-aalinlangan
2x: Ang sakit-sakit sa ulo
Ang sakit-sakit sa tiyan
Kapag kinain mo
Ang hilaw na katulad mo
Kapag kinain ko'ng hilaw
Na tula mo, hilaw!
Sa sampung sinabi МО
Иллан Нга ba'ng totoo
Talaga bang tapat kayo
O baka maging lamat kayo
Sa Бугай ko, oohh..
Анг Сабы n'yo обед
Ай magkaibigan Тайо
Ngunit bakit ngayon?
Ай sinisira n'yo анг bukas ko
Oohh, bakit gano' (2x)
Bakit 'di ninyo sabihin
Анг pinuputok нг butse n'yo
Bakit kailangan ПА kaming pagtaguan
Wala ба kayong b-nat-bat
Maraming nababalitaan
Na 'di-Алам анг totoo
Maraming nalalaman
Может mga ПАГ-aalinlangan
2x: Ang sakit-sakit sa ограничитель
Анг sakit-sakit sa tiyan
Kapag kinain МО
Анг hilaw na katulad МО
Kapag kinain ko'ng hilaw
Na Тула mo, hilaw!

опубликовать комментарий